LACHRO92 HISTORISKE ORTOFOTO JÆREN 2019

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHRO92 HISTORISKE ORTOFOTO JÆREN 2019 Rogaland 2019 Levert Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
Ortofoto - Opplasting Norge i bilder 2020-02-04 2020-01-27 2020-02-06
Ortofoto - Rasterpyramider og Winmap-tilpassede filer 2020-03-03 2020-02-20 2020-02-20