LACHHE81 Trysil-Gausdal FKB-C

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHHE81 Trysil-Gausdal FKB-C Innlandet Hamar,
Ã…mot,
Stor-Elvdal ...
2018 Levert FKB
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - 2018-06-01 2018-06-12 2018-06-12 2018-07-20