LACHTL02 Frøya 2020

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHTL02 Frøya 2020 Trøndelag Frøya 2020 Avsluttet FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - Ajourføring FKB-B 2021-01-01 2020-10-12
Ortofoto - 10cm 2021-01-01 2020-11-30 2020-12-07
Ortofoto - Midlertidige ortofoto 2020-09-01 2020-08-20 2020-08-21