LACHVL02 - Bjørnafjorden Samnanger 2020

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHVL02 - Bjørnafjorden Samnanger 2020 Vestland Samnanger,
Bjørnafjorden,
Bergen ...
2020 Pågående FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - B ajourføring Bjørnafjorden 2020 2021-01-06 2020-10-27
FKB - FKB-C Bjørnafjorden Samnanger 2020 2021-07-01 2021-06-09
Ortofoto - Bjørnafjorden Samnanger 2020 2020-10-28 2020-11-20
Ortofoto - mellombels leveranse 2020-07-22