LACHVT02 Holmestrand 2020

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHVT02 Holmestrand 2020 Vestfold og Telemark Holmestrand 2020 Pågående FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - 2020-12-21 2020-12-21 2021-04-08
Ortofoto - Midlertidig ortofoto Holmestrand 2020