Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Antall kommuner i Oslo som geosynkroniserer plandata inn til NAP: 0/1

Velg en kommune eller et fylke
Kommunenr. Kommune Oppdateringsregime Status
0301 Oslo