Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Eigersund

Geosynkronisering av plandata innført: 19.10.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 23.06.2023 23.06.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 feiler. Data ikke oppdatert for dette vertikalnivået. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 17.12.2020 Vertikalnivå 1 inneholder ingen data. Vertikalnivå 2 inneholder ingen data. Vertikalnivå 3 inneholder ingen data.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 09.02.2022 03.06.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Datasett inneholder ingen data.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering Datasett inneholder ingen data.
Kommunedelplan - planforslag Datasett inneholder ingen data.