Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Stavanger

Geosynkronisering av plandata innført: 26.04.2023

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 16.08.2023 16.08.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 16.08.2023 16.08.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 01.07.2023 01.07.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering 26.04.2023 29.04.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 26.04.2023 01.07.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag