Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Sandnes

Geosynkronisering av plandata innført: 17.10.2019

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 14.08.2023 15.08.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. Synkronisering av vertikalnivå 4 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 16.08.2023 16.08.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 13.07.2023 14.07.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering 19.07.2023 20.07.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - vedtatt
Kommunedelplan - planforslag Geosynkronisering 16.11.2021 20.07.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.