Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Lund

Geosynkronisering av plandata innført: 16.12.2020

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 01.06.2023 01.06.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 05.05.2023 05.05.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 09.03.2023 10.03.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag 23.05.2023 27.05.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - vedtatt
Kommunedelplan - planforslag