Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Bjerkreim

Geosynkronisering av plandata innført: 16.12.2020

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 08.02.2023 08.02.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 01.08.2023 01.08.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 16.03.2022 18.05.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag
Kommunedelplan - vedtatt
Kommunedelplan - planforslag