Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Gjesdal

Geosynkronisering av plandata innført: 28.05.2019

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 07.06.2023 07.06.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. Synkronisering av vertikalnivå 4 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 07.06.2023 07.06.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av Regplan-igangsatt OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 08.02.2023 11.05.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering 14.08.2023 15.08.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 10.05.2023 11.05.2023 Datasett inneholder ingen data.
Kommunedelplan - planforslag Geosynkronisering Datasett klargjort for synkronisering.