Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Bokn

Geosynkronisering av plandata innført: 13.12.2019

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 04.02.2023 04.02.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 13.04.2023 15.04.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av Regplan-igangsatt OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 30.11.2022 01.12.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering 25.01.2023 28.01.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - vedtatt
Kommunedelplan - planforslag