Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Utsira

Geosynkronisering av plandata innført: 13.12.2019

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 06.01.2020 09.03.2022 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 06.01.2020 26.02.2021 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 16.01.2021 18.05.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag
Kommunedelplan - vedtatt
Kommunedelplan - planforslag