Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Vindafjord

Geosynkronisering av plandata innført: 13.09.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 22.07.2023 10.08.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. Synkronisering av Bebyggelsesplaner OK, datasett oppdatert.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 20.07.2023 22.07.2023 Vertikalnivå 1 inneholder ingen data. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. Synkronisering av Regplan-igangsatt OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 11.01.2023 23.01.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering 09.02.2023 10.02.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 17.11.2022 23.01.2023 Datasett inneholder ingen data.
Kommunedelplan - planforslag Geosynkronisering Datasett klargjort for synkronisering.