Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Kristiansund

Geosynkronisering av plandata innført: 08.03.2023

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 13.06.2023 16.06.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. Synkronisering av vertikalnivå 4 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 01.07.2023 01.07.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 06.01.2022 09.06.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2022-12-23 Status: Ingen endringer
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering 23.05.2023 28.05.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 06.01.2022 09.06.2022 Siste kontroll: 2021-12-31 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen
Kommunedelplan - planforslag Geosynkronisering Synkronisering feiler. Data ikke tilgjengelig.