Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Ulstein

Geosynkronisering av plandata innført: 14.11.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 08.07.2023 10.08.2023 Vertikalnivå 1 inneholder ingen data. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 klargjort for synkronisering. Vertikalnivå 4 klargjort for synkronisering. Vertikalnivå 5 klargjort for synkronisering.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 21.06.2023 21.06.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av Regplan-igangsatt OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 07.11.2022 07.11.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering 07.04.2022 01.11.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold 16.08.2023 01.11.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent