Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Sykkylven

Geosynkronisering av plandata ikke innført

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Periodisk ajourhold 29.06.2023 01.07.2023 Siste kontroll: 2023-06-29 Status: Kontroll utført, lagret i QMS, rapport sendt
Reguleringsplan - planforslag Periodisk ajourhold 29.06.2023 01.07.2023 Siste kontroll: 2023-06-29 Status: Kontroll utført, lagret i QMS, rapport sendt
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 02.12.2020 09.06.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2021-12-30 Status: Ingen endringer
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold 03.06.2023 Kommune- og kommunedelplanforslag leveres som et samlet datasett Kommuneplanforslag på Geonorge. I aktuelle kommune finnes kun kommunedelplanforslag.
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold 02.12.2020 09.06.2022 Siste kontroll: 2020-12-02 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold 02.06.2023 03.06.2023 Siste kontroll: 2023-06-02 Status: Kontroll utført, lagret i QMS, rapport sendt