Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Fjord

Geosynkronisering av plandata ikke innført

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Periodisk ajourhold 11.10.2022 25.10.2022 Siste kontroll: 2023-06-27 Status: Kontroll utført, avvik funnet, ikke lagret i QMS, rapport sendt
Reguleringsplan - planforslag Periodisk ajourhold 03.05.2023 04.05.2023 Siste kontroll: 2023-01-26 Status: Ikke godkjent - sendt kommunen for oppretting
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 02.08.2017 18.05.2022 Siste kontroll: 2021-12-30 Status: Ikke godkjent - sendt kommunen for oppretting
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold 03.06.2023 Kommune- og kommunedelplanforslag leveres som et samlet datasett Kommuneplanforslag på Geonorge. I aktuelle kommune finnes kun kommunedelplanforslag.
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold 02.06.2023 03.06.2023 Siste kontroll: 2023-06-02 Status: Kontroll utført, lagret i QMS, rapport sendt