Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Bodø

Geosynkronisering av plandata innført: 20.12.2017

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 06.07.2023 10.08.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. Vertikalnivå 4 klargjort for synkronisering. Synkronisering av vertikalnivå 5 OK. Synkronisering av Bebyggelsesplaner OK, datasett oppdatert.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 07.07.2023 08.07.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av Regplan-igangsatt OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 28.06.2023 28.06.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering 18.01.2022 26.05.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 26.08.2022 28.06.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag Geosynkronisering 25.05.2023 26.05.2023 Datasett inneholder ingen data.