Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Narvik

Geosynkronisering av plandata innført: 25.11.2020

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 15.08.2023 15.08.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 04.08.2023 04.08.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 09.06.2022 Kommune- og kommunedelplaner leveres som et samlet datasett Kommuneplaner på Geonorge. I aktuelle kommune finnes kun kommunedelplaner.
Kommuneplan - planforslag Høringsplan SOSI 01.11.2022 Kommune- og kommunedelplanforslag leveres som et samlet datasett Kommuneplanforslag på Geonorge. I aktuelle kommune finnes kun kommunedelplanforslag.
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold 28.05.2021 09.06.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent
Kommunedelplan - planforslag Høringsplan SOSI 09.07.2021 01.11.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent