Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Bindal

Geosynkronisering av plandata ikke innført

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Periodisk ajourhold 02.05.2023 03.05.2023 Siste kontroll: 2023-05-02 Status: Kontroll utført, lagret i QMS, rapport sendt
Reguleringsplan - planforslag Periodisk ajourhold 12.02.2018 07.06.2022 Siste kontroll: 2023-05-02 Status: Kontroll utført, lagret i QMS, rapport sendt
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 06.07.2022 23.10.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2023-03-02 Status: Ingen endringer
Kommuneplan - planforslag 01.09.2022 01.11.2022 Siste kontroll: 2022-09-01 Status: Kontroll utført, lagret i QMS, rapport sendt
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold 06.07.2022 23.10.2022 Siste kontroll: 2022-07-06 Status: Kontroll utført, lagret i QMS, rapport sendt
Kommunedelplan - planforslag 01.09.2022 01.11.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent