Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Sømna

Geosynkronisering av plandata ikke innført

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Periodisk ajourhold 29.09.2017 09.03.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent OBS - Siste leveranse av datasettet fra kommunen er mer enn to år gammelt!
Reguleringsplan - planforslag Periodisk ajourhold
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 26.02.2016 09.06.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent OBS - Siste leveranse av datasettet fra kommunen er mer enn 4 år gammelt!
Kommuneplan - planforslag
Kommunedelplan - vedtatt 26.02.2016 09.06.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent OBS - Siste leveranse av datasettet fra kommunen er mer enn 4 år gammelt!
Kommunedelplan - planforslag