Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Brønnøy

Geosynkronisering av plandata innført: 25.04.2023

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 14.06.2023 01.07.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. Vertikalnivå 5 klargjort for synkronisering.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 17.05.2023 17.05.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 5 OK.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 25.04.2023 29.04.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag 21.02.2018 01.11.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent OBS - Siste leveranse av datasettet fra kommunen er mer enn 4 år gammelt!
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 25.04.2023 29.04.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag 21.02.2018 01.11.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent OBS - Siste leveranse av datasettet fra kommunen er mer enn 4 år gammelt!