Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Vevelstad

Geosynkronisering av plandata ikke innført

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Periodisk ajourhold 13.01.2023 15.01.2023 Siste kontroll: 2020-08-19 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen
Reguleringsplan - planforslag Periodisk ajourhold 05.11.2021 08.11.2021 Siste dato for kontroll: Ukjent OBS - Siste leveranse av datasettet fra kommunen er mer enn ett år gammelt!
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 18.10.2019 09.06.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent
Kommuneplan - planforslag
Kommunedelplan - vedtatt 18.10.2019 09.06.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent
Kommunedelplan - planforslag