Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Herøy

Geosynkronisering av plandata innført: 02.11.2019

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 28.03.2023 29.03.2023 Vertikalnivå 1 klargjort for synkronisering. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. Vertikalnivå 4 klargjort for synkronisering. Vertikalnivå 5 klargjort for synkronisering.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 12.12.2022 15.12.2022 Vertikalnivå 1 klargjort for synkronisering. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 klargjort for synkronisering. Vertikalnivå 4 klargjort for synkronisering. Vertikalnivå 5 klargjort for synkronisering.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 12.05.2022 18.05.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold 10.04.2019 01.11.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent OBS - Siste leveranse av datasettet fra kommunen er mer enn 4 år gammelt!
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 12.05.2022 18.05.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag 10.04.2019 01.11.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent OBS - Siste leveranse av datasettet fra kommunen er mer enn 4 år gammelt!