Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Vefsn

Geosynkronisering av plandata innført: 20.12.2017

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 28.06.2023 28.06.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. Synkronisering av Bebyggelsesplaner OK, datasett oppdatert.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 29.06.2023 30.06.2023 Vertikalnivå 1 klargjort for synkronisering. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 klargjort for synkronisering. Regplan-igangsatt klargjort for synkronisering.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 27.01.2023 13.05.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag 27.01.2023 30.01.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 13.05.2023 13.05.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag 27.01.2023 30.01.2023 Datasett inneholder ingen data.