Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Grane

Geosynkronisering av plandata ikke innført

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Periodisk ajourhold 22.11.2021 09.03.2022 Siste kontroll: 2021-11-25 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen OBS - Siste kontroll av datasettet er mer enn ett år gammel!
Reguleringsplan - planforslag Periodisk ajourhold 29.05.2018 07.06.2022 Siste kontroll: 2021-11-25 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen
Kommuneplan - vedtatt 16.01.2018 18.05.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent OBS - Siste leveranse av datasettet fra kommunen er mer enn 4 år gammelt!
Kommuneplan - planforslag
Kommunedelplan - vedtatt
Kommunedelplan - planforslag