Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Nesna

Geosynkronisering av plandata ikke innført

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Periodisk ajourhold 27.06.2018 09.03.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent OBS - Siste leveranse av datasettet fra kommunen er mer enn to år gammelt!
Reguleringsplan - planforslag Periodisk ajourhold 23.03.2022 15.03.2023 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2023-03-13 Status: Data mottatt, ferdig behandlet
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 08.10.2019 09.06.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent
Kommuneplan - planforslag
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold 08.10.2019 09.06.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent
Kommunedelplan - planforslag