Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Hemnes

Geosynkronisering av plandata innført: 02.09.2021

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 16.03.2023 17.03.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 02.09.2021 07.06.2022 Vertikalnivå 2 inneholder ingen data.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 26.08.2021 09.06.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag