Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Rana

Geosynkronisering av plandata innført: 24.11.2017

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 14.08.2023 15.08.2023 Vertikalnivå 1 klargjort for synkronisering. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 15.08.2023 16.08.2023 Vertikalnivå 1 klargjort for synkronisering. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 klargjort for synkronisering. Synkronisering av Regplan-igangsatt OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 27.06.2023 01.07.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag 27.06.2023 28.06.2023 Datasett inneholder ingen data.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 28.06.2023 01.07.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag Datasett klargjort for synkronisering.