Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Træna

Geosynkronisering av plandata ikke innført

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Periodisk ajourhold 04.11.2020 07.06.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2022-11-15 Status: Ingen endringer
Reguleringsplan - planforslag Periodisk ajourhold
Kommuneplan - vedtatt 05.11.2020 09.06.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2022-11-15 Status: Ingen endringer
Kommuneplan - planforslag 29.07.2019 01.11.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent OBS - Siste leveranse av datasettet fra kommunen er mer enn 4 år gammelt!
Kommunedelplan - vedtatt 05.11.2020 09.06.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2022-11-15 Status: Ingen endringer
Kommunedelplan - planforslag 29.07.2019 01.11.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent OBS - Siste leveranse av datasettet fra kommunen er mer enn 4 år gammelt!