Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Rødøy

Geosynkronisering av plandata ikke innført

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Periodisk ajourhold 03.06.2021 27.08.2022 Siste kontroll: 2022-08-26 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen
Reguleringsplan - planforslag Periodisk ajourhold 02.05.2022 07.06.2022 Siste kontroll: 2022-05-09 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen OBS - Siste kontroll av datasettet er mer enn ett år gammel!
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 02.06.2021 09.06.2022
Kommuneplan - planforslag 13.05.2022 01.11.2022 Siste kontroll: 2022-05-11 Status: Ikke godkjent - sendt kommunen for oppretting
Kommunedelplan - vedtatt 02.06.2021 09.06.2022 Siste kontroll: 2021-06-03 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen
Kommunedelplan - planforslag