Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Meløy

Geosynkronisering av plandata innført: 30.10.2019

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 24.03.2023 27.03.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 4 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 24.03.2023 25.03.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 24.03.2023 27.03.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag 01.11.2022 Kommune- og kommunedelplanforslag leveres som et samlet datasett Kommuneplanforslag på Geonorge. I aktuelle kommune finnes kun kommunedelplanforslag.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 24.03.2023 27.03.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag 25.04.2019 01.11.2022 Siste kontroll: 2019-04-25 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen OBS - Siste kontroll av datasettet er mer enn 4 år gammel!