Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Gildeskål

Geosynkronisering av plandata ikke innført

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Periodisk ajourhold 25.01.2017 09.03.2022 Siste kontroll: 2023-06-14 Status: Kontroll utført, avvik funnet, ikke lagret i QMS, rapport sendt
Reguleringsplan - planforslag Periodisk ajourhold 07.12.2017 22.09.2022 Siste kontroll: 2023-01-17 Status: Ikke godkjent - sendt kommunen for oppretting
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 28.10.2019 18.05.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent
Kommuneplan - planforslag 02.06.2023 03.06.2023 Siste kontroll: 2023-06-02 Status: Kontroll utført, lagret i QMS, rapport sendt
Kommunedelplan - vedtatt
Kommunedelplan - planforslag