Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Saltdal

Geosynkronisering av plandata innført: 26.10.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 04.07.2023 10.08.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 04.07.2023 05.07.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 16.03.2023 17.03.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag 12.09.2019 01.11.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 16.03.2023 17.03.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag 08.01.2019 01.11.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent OBS - Siste leveranse av datasettet fra kommunen er mer enn 4 år gammelt!