Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Fauske

Geosynkronisering av plandata innført: 05.05.2020

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 04.08.2023 10.08.2023 Vertikalnivå 1 klargjort for synkronisering. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 klargjort for synkronisering.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 06.07.2023 07.07.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av Regplan-igangsatt OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 30.05.2018 09.06.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2022-11-25 Status: Ingen endringer
Kommuneplan - planforslag 09.01.2019 01.11.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent OBS - Siste leveranse av datasettet fra kommunen er mer enn 4 år gammelt!
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold 30.05.2018 09.06.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2022-11-25 Status: Ingen endringer
Kommunedelplan - planforslag 09.01.2019 01.11.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent OBS - Siste leveranse av datasettet fra kommunen er mer enn 4 år gammelt!