Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Sørfold

Geosynkronisering av plandata ikke innført

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Periodisk ajourhold 17.02.2021 14.04.2023 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2022-12-01 Status: Ingen endringer
Reguleringsplan - planforslag Periodisk ajourhold 13.04.2023 14.04.2023 Siste kontroll: 2023-04-13 Status: Kontroll utført, lagret i QMS, rapport sendt
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 04.09.2015 18.05.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2022-12-01 Status: Ingen endringer
Kommuneplan - planforslag
Kommunedelplan - vedtatt
Kommunedelplan - planforslag