Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Lødingen

Geosynkronisering av plandata ikke innført

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Periodisk ajourhold 27.02.2023 28.02.2023 Siste kontroll: 2023-02-27 Status: Kontroll utført, lagret i QMS, rapport sendt
Reguleringsplan - planforslag Periodisk ajourhold 02.06.2023 03.06.2023 Siste kontroll: 2023-06-02 Status: Kontroll utført, lagret i QMS, rapport sendt
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 14.03.2023 15.03.2023 Siste kontroll: 2023-03-14 Status: Kontroll utført, lagret i QMS, rapport sendt
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold 06.05.2022 01.11.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold 06.05.2022 01.11.2022 Siste kontroll: 2022-05-06 Status: Kontroll utført, lagret i QMS, rapport sendt