Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Værøy

Geosynkronisering av plandata ikke innført

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Periodisk ajourhold 21.11.2022 27.11.2022 Siste kontroll: 2022-11-21 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen
Reguleringsplan - planforslag Periodisk ajourhold
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 21.11.2022 22.11.2022 Siste kontroll: 2022-11-21 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen
Kommuneplan - planforslag
Kommunedelplan - vedtatt
Kommunedelplan - planforslag