Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Flakstad

Geosynkronisering av plandata ikke innført

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Periodisk ajourhold 12.12.2019 09.03.2022 Siste kontroll: 2021-02-09 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen OBS - Siste kontroll av datasettet er mer enn to år gammel!
Reguleringsplan - planforslag Periodisk ajourhold
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 17.11.2014 18.05.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2021-01-27 Status: Ingen endringer
Kommuneplan - planforslag
Kommunedelplan - vedtatt
Kommunedelplan - planforslag