Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Vestvågøy

Geosynkronisering av plandata innført: 02.01.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 10.08.2023 10.08.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 klargjort for synkronisering. Synkronisering av Bebyggelsesplaner OK, datasett oppdatert.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 18.07.2023 19.07.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 14.09.2022 15.09.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag 14.09.2022 Datasett inneholder ingen data.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 14.09.2022 15.09.2022 Datasett inneholder ingen data.
Kommunedelplan - planforslag