Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Vågan

Geosynkronisering av plandata ikke innført

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Periodisk ajourhold 19.01.2023 20.01.2023 Siste kontroll: 2022-12-14 Status: Ikke godkjent - sendt kommunen for oppretting
Reguleringsplan - planforslag Periodisk ajourhold 11.11.2022 03.06.2023 Siste kontroll: 2023-06-02 Status: Kontroll utført, avvik funnet, ikke lagret i QMS, rapport sendt
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 13.12.2022 14.12.2022 Siste kontroll: 2022-12-13 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen
Kommuneplan - planforslag
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold 13.12.2022 14.12.2022 Siste kontroll: 2022-12-13 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen
Kommunedelplan - planforslag