Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Hadsel

Geosynkronisering av plandata ikke innført

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Periodisk ajourhold 15.02.2021 07.06.2022 Siste kontroll: 2022-11-24 Status: Ikke godkjent - sendt kommunen for oppretting
Reguleringsplan - planforslag Periodisk ajourhold 12.01.2023 15.06.2023 Siste kontroll: 2023-06-14 Status: Kontroll utført, lagret i QMS, rapport sendt
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 13.10.2014 18.05.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2021-02-03 Status: Ingen endringer Siste kontroll: 2022-12-01 Status: Ikke godkjent - sendt kommunen for oppretting
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold 06.05.2022 10.01.2023 Siste kontroll: 2023-01-06 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen
Kommunedelplan - vedtatt
Kommunedelplan - planforslag 06.05.2022 10.01.2023 Siste kontroll: 2022-05-06 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen