Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Bø

Geosynkronisering av plandata ikke innført

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Periodisk ajourhold 05.01.2015 07.06.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent OBS - Siste leveranse av datasettet fra kommunen er mer enn to år gammelt!
Reguleringsplan - planforslag Periodisk ajourhold 11.08.2023 12.08.2023 Siste kontroll: 2023-08-11 Status: Kontroll utført, lagret i QMS, rapport sendt
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 14.11.2022 15.11.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold 06.05.2022 01.11.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent
Kommunedelplan - vedtatt
Kommunedelplan - planforslag 06.05.2022 01.11.2022 Siste kontroll: 2022-05-06 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen