Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Øksnes

Geosynkronisering av plandata ikke innført

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Periodisk ajourhold 10.01.2023 11.01.2023 Siste kontroll: 2023-01-10 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen
Reguleringsplan - planforslag Periodisk ajourhold 26.10.2022 28.10.2022 Siste kontroll: 2023-01-10 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 25.11.2022 26.11.2022 Siste kontroll: 2022-12-02 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold 04.05.2022 01.11.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent
Kommunedelplan - vedtatt
Kommunedelplan - planforslag 04.05.2022 01.11.2022 Siste kontroll: 2022-05-04 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen