Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Andøy

Geosynkronisering av plandata innført: 01.07.2022

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 16.05.2023 17.05.2023 Vertikalnivå 1 klargjort for synkronisering. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 klargjort for synkronisering.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 17.02.2017 07.06.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent OBS - Siste leveranse av datasettet fra kommunen er mer enn to år gammelt!
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 03.06.2022 07.06.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold 01.11.2022 Kommune- og kommunedelplanforslag leveres som et samlet datasett Kommuneplanforslag på Geonorge. I aktuelle kommune finnes kun kommunedelplanforslag.
Kommunedelplan - vedtatt
Kommunedelplan - planforslag 04.05.2022 01.11.2022 Siste kontroll: 2022-05-04 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen