Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Hamarøy

Geosynkronisering av plandata ikke innført

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Periodisk ajourhold 06.05.2021 07.06.2022 Siste kontroll: 2021-05-06 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen OBS - Siste kontroll av datasettet er mer enn to år gammel!
Reguleringsplan - planforslag Høringsplan SOSI 02.09.2020 17.09.2022 Siste kontroll: 2022-04-25 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 11.08.2023 12.08.2023 Siste dato for kontroll: Ukjent
Kommuneplan - planforslag Høringsplan SOSI 01.11.2022 Kommune- og kommunedelplanforslag leveres som et samlet datasett Kommuneplanforslag på Geonorge. I aktuelle kommune finnes kun kommunedelplanforslag.
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold 11.08.2023 12.08.2023 Siste kontroll: 2023-08-11 Status: Kontroll utført, lagret i QMS, rapport sendt
Kommunedelplan - planforslag Høringsplan SOSI