Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Tønsberg

Geosynkronisering av plandata innført: 24.11.2017

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 07.07.2023 09.07.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. Synkronisering av vertikalnivå 4 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 29.06.2023 30.06.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 feiler. Data ikke oppdatert for dette vertikalnivået. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. Vertikalnivå 4 inneholder ingen data. Synkronisering av PBL midlertidig bygg og anleggsområde feiler. Data ikke oppdatert for disse.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 02.03.2022 18.05.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering Synkronisering feiler. Data ikke tilgjengelig.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 18.12.2021 18.05.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag Geosynkronisering Datasett inneholder ingen data.