Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Larvik

Geosynkronisering av plandata innført: 02.11.2017

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 27.06.2023 28.06.2023 Vertikalnivå 1 klargjort for synkronisering. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av Bebyggelsesplaner OK, datasett oppdatert.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 31.07.2023 01.08.2023 Vertikalnivå 1 klargjort for synkronisering. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 21.06.2023 25.06.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold